Rätt utrustning på rätt plats

Vårat mål är att alltid ha rätt utrustning på rätt jobb och med rätt manskap detta leder till att vi kan hålla uppsatta tidplaner och leverera en bra slut produkt.

Markbyggnad Toivanen AB

Porjus / Kiruna

Projekt upp till en Mast uppe på slalombacke i Porjus fantastisk utsikt på detta jobb. Mittersta och nedersta bilden från Kiruna

Sommaren 2015 strax efter midsommar påbörjades ett fiber projekt i Kiruna i Lombolo området där vi byggt klart område 1 med 200 villor, under hösten har vi påbörjat område 2 med ca 350 villor där vi beräknar få färdigt under sommaren 2016


FTTH Projekt i Kiruna

Markbyggnad Toivanen AB